Sipariş Sepetiniz Boş  
ARAMA


27.1.2020
 
BT 1000


•Saatte 200 test hızında bilgisayar kontrollü tam otomatik klinik kimya analizörü,
• Numunelerin programlanmasından, sonuçların yazıcıdan alınmasına kadar geçen işlemler cihaz kontrolünde otomatik yapılır,
• Rastgele (random access), batch ve acil(stat) seçimlilik, end point, kinetik, fixed time,  turbidimetrik, numune körlü veya körsüz, mono ve bikromatik ,  lineer ve non lineer ölçüm modlarını kullanabilme.
• Sürekli hasta (non-stop)  yüklemeye ve çalıştırmaya uygunluk ile sistemin çalışması durdurulmaksızın acil hasta girip çalıştırabilme.
 
BT 2000


• Saatte 250 test hızında bilgisayar kontrollü tam otomatik klinik kimya analizörü,
• Renkli dokunmatik ekran, kablosuz klavye ve mouse ile harici printer.
• Numunelerin programlanmasından, sonuçların yazıcıdan alınmasına kadar geçen işlemler cihaz kontrolünde otomatik yapılır,
• Rastgele (random access), batch ve acil(stat) seçimlilik, end point, kinetik, fixed time,  turbidimetrik, numune körlü veya körsüz, mono ve bikromatik ,  lineer ve non lineer ölçüm modlarını kullanabilme.
 
BT 3000 PLUS


• Saatte ISE dahil 570 test / saat hızında bilgisayar kontrollü tam otomatik klinik kimya analizörü,
• Renkli dokunmatik ekran, kablosuz klavye ve mouse ile harici printer.
• Numunelerin programlanmasından, sonuçların yazıcıdan alınmasına kadar geçen işlemler cihaz kontrolünde otomatik yapılır,
• Rastgele (random access), batch ve acil(stat) seçimlilik, end point, kinetik, fixed time,  turbidimetrik, numune körlü veya körsüz, mono ve bikromatik ,  lineer ve non lineer ölçüm modlarını kullanabilme.

 
BT 3000 targa


• Saatte ISE hariç 300 test hızında bilgisayar kontrollü tam otomatik klinik kimya analizörü,
• Numunelerin programlanmasından, sonuçların yazıcıdan alınmasına kadar geçen işlemler cihaz kontrolünde otomatik yapılır,
• Rastgele (random access), batch ve acil(stat) seçimlilik, end point, kinetik, fixed time,  turbidimetrik, numune körlü veya körsüz, mono ve bikromatik ,  lineer ve non lineer ölçüm modlarını kullanabilme.

 
BT 4500


- Cihazın test kapasitesi fotometrik testler için en az 450 test/saat, ISE dahil 690 test/saattir.

- Sistem; analizör, bilgi işlem ünitesi, monitör, klavye, printer ve sisteme uygun güçte kesintisiz güç kaynağından oluşmaktadır. 

- Cihaz analiz işlemlerini random access (çoktan seçmeli) çalışabilmektedir.

- Cihaz 340-800 nm arası 13 farklı dalga boyu filtresine sahiptir.

- Cihaz tam otomatiktir. Cihaza numune ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar yazıcıdan çıkana kadar hiç bir müdahaleye gerek duymamaktadır.