Sipariş Sepetiniz Boş  
ARAMA


26.2.2020 
BT 1000
   •Saatte 200 test hızında bilgisayar kontrollü tam otomatik klinik kimya analizörü,
• Numunelerin programlanmasından, sonuçların yazıcıdan alınmasına kadar geçen işlemler cihaz kontrolünde otomatik yapılır,
• Rastgele (random access), batch ve acil(stat) seçimlilik, end point, kinetik, fixed time,  turbidimetrik, numune körlü veya körsüz, mono ve bikromatik ,  lineer ve non lineer ölçüm modlarını kullanabilme.
• Sürekli hasta (non-stop)  yüklemeye ve çalıştırmaya uygunluk ile sistemin çalışması durdurulmaksızın acil hasta girip çalıştırabilme.
• Patolojik numunelerde otomatik ve/veya dilüsyonlu tekrar yapabilme,
• Otomatik küvet yıkama sistemi, standart sapmaya uymayan ve kirli küvetleri devre dış bırakma,
• Bir ve birden fazla reaktif yüklemeye uygun reaktif tepsisine bir seferde 48 farklı teste ait reaktif yükleyebilme,
• Normal, acil, standart ve kontrol için 78 pozisyonlu numune tablası,
• Sıvı seviye detektörüne sahip prob ile azalan ve biten numune ve reaktiflerde kullanıcıyı uyarma.
• 250 farklı teste ait program girebilme, profil tanımlaması yapabilme, istatistik alabilme.
• Hasta ve hastane bilgilerini girebilme, A4 kağıdına rapor alabilme.
• Arıza ve hata durumlarında kullanıcıyı sesli, yazılı ve ışıklı uyarı.
• Özel hesaplama formüllerinin programlanmasına uygunluk . 
• Seçimli otomatik ve manuel kalibrasyon ve kalibrasyon bilgilerin hafızada saklanması,  
• Konsantre reaktif kullanabilme ve cihaz tarafından otomatik dilüsyon.
• Tek kalibratör ile otomatik dilüsyonlu çok noktalı kalibrasyon yapabilme,
• Hasta bazında tek tek yada çoklu rapor almaya uygunluk.
• En az 500.000 hastanın tüm bilgilerini hafızasında saklayabilme.
• Windows 2000 işletim sistemi, hastane otomasyonuna uyumluk ve uzaktan erişim(İnternet) ile müdahale imkanı


Ek Dosyayı indir